„Vörös Szikra”

Még ugyanebben az évben két másik típusú magyar közhasználatú komplett magnó is megjelent. 1954 őszén került forgalomba a Vörös Szikra Gyár ugyanezen nevű magnójának első változata. Ezzel kezdődött el a magyar magnók „M” betűvel jelzett sorozata. A Vörös Szikra első sorozata volt az „M1” típus. Ezt a magnót a később BRG néven ismert Budapesti Rádiótechnikai Gyár jogelődjeként gyártották két alapvető változatban. Az „M1” még alsó fejállásos szerelésű, azaz a szalagot az oxidos oldalával lefelé (kifelé) kellett ráhelyezni. Miután ez eltért az akkor már kialakult formától, elkészítették az „M2” típusú második változatot, amely már felső fejállású volt, a szalag oxidos oldala felfelé nézett. Ebbe a típusba a Kossuth Rádióra hangolt detektoros rádió-előtétet is beépítettek egy ki- bekapcsolóval. A Vörös Szikra magnó az egyik legérdekesebb készülék a magyar magnógyártásban. Az egyetlen álló kialakítású készülék a 26 különböző magyar közhasználatú magnó között. Amolyan lelkes „amatőr lélekkel, ésszel” kialakított, megépített magnó. Stabil, masszív, súlyos (19 kg), elektroncsöves korai hangrögzítő.